Aktuelt

Aktuelt

Sygesikringskortet skal altid medbringes, da det skal indlæses elektronisk ved alle personlige henvendelser.

 

Kære Patienter 2-03-2020

På baggrund af udviklingen af coronavirus i bla Italien og andre europæiske lande, samt nu også i Danmark, vurderer sundhedsstyrelsen, at der er moderat risiko for smittekæder i Danmark.

Hvis du mistænker, at du er smittet med coronavirus, eller har opholdt dig i et af de berørte lande og har symptomer, eller haft kontakt til en smittet, skal du IKKE møde op i vores lægepraksis. Men du skal RINGE til os ( udenfor vores åbningstid skal du ringe 1813), så du undgår at smitte andre patienter i lægehuset. En af lægerne vil så tale med dig i telefonen, og afgøre om du opfylder kriterierne for mulig coronavirusinfektion, og vi vil sørge for, at du bliver meldt til et hospital, som kan tage imod dig uden om akutmodtagelsen, men direkte på isolationsstue, hvor du vil blive undersøgt med prøvetagning, smitteopsporing samt understøttende behandling, hvis der er behov. Der vil også være mulighed for at arrangere speciel transport direkte til sygehuset, så du undgår at tage det offentlige, og dermed risikere, at smitte andre, hvis du ikke har bil.

Vi håber på denne måde at undgå, at smitten breder sig yderligere i Danmark.

Gode råd er god håndhygiejne, incl afspritning, hoste i ærme eller albuebøjning, samt at holde afstand til andre, der hoster eller er syge.

Vi er optimistiske og håber på denne måde, at vi kan hjælpe hinanden, og ikke mindst undgå at smitte dem, der er svage helbredsmæssigt i samfundet.

I øvrigt god ide at holde sig orienteret om coronas udbredelse og risici på sundhedsstyrelsens hjemmeside

 

Med venlig hilsen lægerne Lis Andersen og Charlotte Just