Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at receptfornyelse af vanedannende medicin kun kan finde sted ved personligt fremmøde i Klinikken.
Der kan undtagelsesvis laves særaftaler f.eks. ved plejehjembeboer, døende patienter eller anden alvorlig sygdom, der gør at man ikke kan komme i klinikken.
Formålet er at øge patientsikkerheden og forebygge afhængighed og bivirkninger.

Vanedannende medicin er:

  • Opioider (herunder morfin, codein, fentanyl, methadon, oxycodon, tapentadol, tramadol, buprenorphin og nalbuphin)
  • Anxiolytika og hypnotika/sedativa (herunder benzodiazepiner og andre lægemidler med lignende virkning, herunder zopiclon og zolpidem samt visse antihistaminer og antiepileptika med anxiolytisk virkning)
  • Visse lægemidler med centralstimulerende virkning (f.eks. midler som er indregistreret til behandling af narkolepsi og hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD)

The National Board of Health has decided that prescription renewal of addictive drugs can only take place in person at the clinic (or online meeting).
The aim is to increase patient safety and prevent addiction and side effects.