COVID 19, forholdsregler

Vi opfordrer vores patienter på det varmeste til at:
have mundbind på i venteværelset, såfremt de har en øvre luftvejsinfektion og at spritte hænder både ved ankomst og afgang.

En konsultation varer 15 minutter. For at kunne nå i dybden med tingene, bør man fokusere på en enkelt problematik per konsultation. Har man flere problematikker, kan man altså blive bedt om at bestille en ny tid.

 

Generel information om klinikken

Konsultationstider:

Mandag kl. 9:30-15
Tirsdag kl. 9.15-18
Onsdag Kl. 9:15-15
Torsdag Kl. 9:15-15
Fredag Kl. 9:15-15

Klinikken holder lukket hver anden onsdag og hver anden fredag. Se åbningstider her på hjemmesiden.

 

Telefon:

Telefonnummeret til klinikken er 39651950 (fax nr. 35142944)

 

Hvem skal du ringe til?

Lægen:

Hvis du er akut syg, har korte spørgsmål eller om du skal have svar på en en prøve/undersøgelse ring i lægens telefontid som er:
mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 8-8.55.

 

Sekretær:

Hvis du er akut syg, ønsker at bestille en tid eller at få fornyet en recept ring i sekretærens telefontid som er:
mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 9-12.


Akut opstået sygdom:

Ved akut sygdom fra 12-16 kan man ringe på vores akut telefon 53828989. Efter kl. 16 kan man frem til kl 8 samt hele døgnet i weekender samt helligdage kontakte på 1813.

Ved livstruende sygdom kaldes ambulance på 112.

 

Børneundersøgelser og vaccinationer se : Børn
Influenza og Rejsevaccinationer se : Vaccinationer
Diverse oplysninger om Sundhedsvæsnet, ventetider, sygdom og helbred finder du under : Links


COVID 19, Restrictions

We warmly encourage our patients to:
wear a sanitary face mask in the waiting room if the patients have an viral upper respiratory tract infection and furtheremore always disinfect hands both on arrival and departure

A consultation lasts 15 minutes. In order to go in depth with things, we should focus on a single issue per consultation. If you have several issues you want to talk about you may be asked to book another appointment.

Generel information about the clinic

Consultation times:

Monday kl. 9:30-15
Tuesday kl. 9.15-18
Wednesday Kl. 9:15-15
Tyesday Kl. 9:15-15
Friday Kl. 9:15-15

 

Telephone:

The telephone number for the clinic is 39651950 (fax no. 35142944)

Who should I call?:


The doctor:

If you experience acute illness, have quick questions or if you need an answer of a test/examination, call during the doctor's telephone hours, which are:
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday at 8-8.55.

Secretary:

If you experience acute illness, want to make an appointment or have a prescription renewed, call during the secretary's telephone hours, which are:
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday at 9-12.

 

Acute illness:

In case of urgent illness from 12-4pm, you can call our emergency phone number 53828989. After 4 p.m. you can contact 1813 until 8 a.m. and 24 hours a day on weekends and public holidays.

In the event of a life-threatening illness, the ambulance is called on 112.