Undervisningserfaring
Specialeuddannelsen- afdeling for almen medicin: 1997 Profylaktisk børneundersøgelser, pubertet og ungdomsperioden.
Introduktionskursus for praksisreservelæger 1996 og 1997: profylaktiske undersøgelser og det akut syge barn.

1997-1998: Tutorlæge. Afdeling for almen medicin- Tidlig patientkontakt.
Siden 2007 haft uddannelseslæger tilknyttet praksis.

 

Lægesekretær Hanne. Sekretær siden 1997.